Waar kunnen we je mee helpen?

Afhankelijk van waar je behoefte ligt kunnen we je op verschillende manieren helpen.

Ik ben op zoek naar:

Diensten:

Inspiratie

Je wilt jezelf, je collega’s of deelnemers aan je event prikkelen om op een andere manier naar vraagstukken te kijken en de gedragsbril op te zetten. In een lezing worden jullie in vogelvlucht meegenomen langs de belangrijkste tips en inzichten bij gedragsbeïnvloeding.

Meer informatie

Denk bijvoorbeeld aan thema’s als:

– Hoe maken mensen beslissingen?
– Hoe ga je om met weerstand?
Do’s & don’ts bij het beïnvloeden van gedrag

We vinden het belangrijk dat de lezing aansluit op het kennisniveau en behoefte van jouw doelgroep. Daarom maken we iedere lezing op maat en stemmen we deze voorafgaand aan de lezing zorgvuldig met je af. Herkenning maakt dat mensen informatie beter in hun geheugen opslaan. Daarom vragen we onze klanten altijd om voorbeelden uit hun eigen organisatie.

Veranderproject

Je hebt een concreet vraagstuk omtrent gedragsverandering dat je graag bij een gedragsexpert neerlegt. Bij een project nemen we je zo veel mogelijk werk uit handen en zorgen we dat we jouw gedragsdoelen bereiken én de resultaten borgen in je organisatie.

Meer informatie

We nemen in een project meestal de volgende stappen:

1. Probleemanalyse & doeldefinitie
2. Doelgroep- en drijfverenonderzoek
3. Beïnvloedingsstrategie
4. Uitwerking en implementatie interventie
5. Meting van de impact
6. Advies en borging van de opgedane kennis

We geloven in de gedragsminded organisatie, waarbij organisaties steeds meer gedragsinzichten gaan toepassen in hun dagelijks werk. We beginnen een project daarom graag met een interne inspiratiesessie gedragsbeïnvloeding. Waarom? Omdat we dan allemaal dezelfde taal spreken, sneller stappen kunnen maken en kunnen verzorgen dat de kennis goed opgenomen wordt in de organisatie. Tijdens het project leggen we je steeds goed uit waarom we bepaalde stappen nemen. Ook na afronding van het project doen we een kennissessie. Die heeft als doel om te herhalen, collega’s te inspireren en ruimte te geven voor bredere discussie, omdat de mensen kennis hebben. Op die manier haal je het meeste uit een veranderproject.

Training

Je wilt (dat jij en/of je collega’s) zelf leren hoe je gedragsinzichten effectief toepast in je werk. Tijdens vijf intensieve trainingsdagen leer je de basics van zowel de theoretische als de methodische kant van gedragsbeïnvloeding, zodat jij zelfstandig vraagstukken kunt oplossen.

Meer informatie

De training gedragsbeïnvloeding bieden we incompany aan, maar informeer gerust naar de mogelijkheden. De onderwerpen die aan bod komen:

 • De psychologie achter beslissingen en gedrag
 • Bewuste en onbewuste drijfveren van gedrag en hoe je deze achterhaalt
 • De psychologie achter weerstand tegen beïnvloeding en hoe je hiermee omgaat
 • De theorie achter beïnvloedingsstrategieën en hoe je ze effectief toepast
 • Nudging en boosting
 • Ethiek van gedragsbeïnvloeding
 • Methoden voor gedragsonderzoek en -analyse
 • Interventie-ontwikkeling

Na de training ben je in staat om zelfstandig gedragsvraagstukken op te pakken en om gedragsinzichten effectief toe te passen in je werk.

Typisch aan het onderwerp gedragsbeïnvloeding is dat vrijwel iedereen het interessant vindt. Door de jaren heen hebben we gemerkt waarom: wat je over de mens leert is ontzettend herkenbaar én het is simpelweg fascinerend om de wereld te kunnen bekijken door de ogen van een gedragsexpert. Wanneer je begrijpt hoe menselijk gedrag werkt zie je namelijk ineens overal gedragspatronen, merk je hoe jij zelf onbewust wordt beïnvloed én kun je ineens verklaren waarom mensen reageren zoals ze reageren. Zelfs als dit op het eerste gezicht onlogisch lijkt. 

De theorie is interessant, maar gedrag verklaren en veranderen leer je in de praktijk. In de training besteden we daarom veel aandacht aan herkenbare voorbeelden, reflecteren we vanuit de gedragswetenschap op reeds uitgevoerde projecten (binnen en buiten de organisatie) en passen we de kennis direct toe op cases die relevant zijn voor jou of jouw organisatie. 

Ondersteuning

Je hebt behoefte aan een sparringspartner of feedback op jouw aanpak. Aan de hand van adviesuren of workshops kunnen we je snel helpen om meer richting te geven aan je project en de kans van slagen van je aanpak te vergroten.

Meer informatie

We kunnen je op verschillende manieren adviseren:

 • Het organiseren van een workshop, waarin we zowel een korte lezing (op maat) over gedragsbeïnvloeding doen, als een interactief deel waarbij we deelnemers uitdagen om innovatieve oplossingen te vinden voor je gedragsvraagstuk.
 • Het uitvoeren van een review, waarbij we je bestaande campagnematerialen of interventie bekijken en concrete tips en adviezen geven om deze effectiever te maken.
 • Begeleiding bij het uitvoeren van een gedragsproject, waarbij we met je meedenken over de stappen die nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen.
 • Begeleiding van een gedragsteam, waarbij we in zowel de opstartfase als in een later stadium kunnen bekijken welke rol het gedragsteam wil innemen in de organisatie, welke kennis en middelen daarvoor nodig zijn en hoe je het team zo effectief mogelijk inricht.

De adviezen die je krijgt zijn altijd onderbouwd, concreet en direct toepasbaar. We leggen je niet alleen uit wat kansrijke strategieën zijn, maar ook hoe je deze uitwerkt tot een succesvolle campagne of interventie. Het allerbelangrijkst vinden we dat je begrijpt wat de theorie achter de adviezen is. Zo zorgen we ervoor dat je meer uit de adviezen haalt, doordat je zelf meer kennis hebt over het toepassen van gedragsinzichten in jouw werk.

Werkwijze

Het structureel toepassen van gedragsinzichten is de toekomst. Hoe meer mensen gedrag en beïnvloeding begrijpen, hoe sneller je als organisatie tot resultaat komt.

Daarom werken we bij iedere samenwerking toe naar een gedragsminded organisatie: een organisatie die de mens en haar drijfveren altijd centraal weet te stellen bij het ontwikkelen of uitvoeren van projecten en/of beleid.

Een organisatie is gedragsminded als vrijwel iedereen in de organisatie zichzelf op regelmatige basis afvraagt:

 • welke aannames over gedrag er gemaakt worden;
 • of gedrag op dat moment genoeg meegenomen wordt;
 • en zo niet, hoe de juiste gedragsinzichten betrokken kunnen worden.

Hoe we dat doen? Door bij iedere vorm van samenwerking na te denken over de kansen om de opgedane inzichten duurzaam te borgen in de organisatie. Hoe dat eruit ziet verschilt, maar je kunt denken aan incompany lezingen, blogposts of cheat sheets met de belangrijkste inzichten.

Met bewezen effectieve methodes helpen we jouw organisatie om een beïnvloedingsstrategie op te zetten die werkt. Wavy ontzorgt je hierin volledig of leert je hoe je zelf een beïnvloedingsproject opzet, zodat je organisatie over de benodigde kennis en tools beschikt om gedrag succesvol te veranderen.

Samen werken we ernaartoe dat de doelgroep automatisch en blijvend dat gewenste gedrag vertoont, zodat jouw vraagstuk wordt opgelost en we de impact van jouw werk vergroten.

Meer
informatie?

Neem contact met ons op en wij denken met je mee.